Realizacje

Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na Osiedlu Śląskim 11A-C w Zielonej Górze

        
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na Osiedlu Pomorskim 2A-E w Zielonej Górze

        

        

     


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na Osiedlu Pomorskim 7 w Zielonej Górze

     


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego na Osiedlu Śląskim 1-2 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja bloków przy ul. H. Kołłątaja 6-8 w Zielonej Górze

        

     


Remont dachu w Nowej Soli

        


Termomodernizacja przedszkola oraz budynku urzędu w Zaborze

        


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rydza Śmigłego 2-30 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 135-165 w Zielonej Górze

     


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Staszica 17-19-21 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Ptasiej 45-47 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Rydza Śmigłego 7-35 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja bloków przy ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 63 i 65 w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja budynków mieszkalnych na ul. II Armii w Zielonej Górze

        


Termomodernizacja bloków przy ul. T. Zawadzkiego "Zośki" 71-85 w Zielonej Górze

        

        


Modernizacja Budynku Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach ul. Spokojna 2

        


Przewierty w rurze dn 1600 mm - Trasa Północna w Zielonej Górze

        

        


Kingi 3, Zielona Góra

        


Naftowa, sanitariaty

        

        

        


Termomodernizacja budynków mieszkalnych na ul. Powst. Warszawy 2

  


Termomodernizacja budynków mieszkalnych na Osiedlu Zacisze w ZG

        

        


Termomodernizacja bloków przy ul. Zawadzkiego 59, Zielona Góra

        


Termomodernizacja budynków mieszkalnych na ul. Artylerzystów 12 oraz ul.Paderewskiego 20-30 w Żarach

        

        


Odwierty w betonie