Termomodernizacje

Ocieplenia budynków jest istotną częścią współczesnego budownictwie tak samo jak obiektów powstałych w minionym wieku. W czasie ostatnich stuleci, światowa gospodarka rozwijała się bardzo dynamicznie. Konsekwencją tego, był między innymi znaczny wzrost zużycia energii, która bardzo długo była łatwo dostępna oraz tania. W Polsce do ogrzewania stosowany był głównie węgiel kamienny, zatem wzrost cen gazu i oleju opałowego nie miał aż tak dotkliwych konsekwencji dla nas jak dla krajów wysoko rozwiniętych, które to właśnie używały tych surowców do ogrzewania budynków, a nie posiadały własnych zasobów. Dopiero drugi kryzys energetyczny, mający miejsce w 1979 roku, spowodował potrzebę ograniczenia zużycia tych materiałów. Zmiany dotyczące izolacyjności cieplnej dla budowli zostały podyktowane aspektami ekonomicznymi. Wynikiem tego zostały zaostrzone przepisy, o których mowa w normie PN-82-/B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” i kolejna o sygnaturze PN-91/B-02020. Przepisy te ewoluowały aż do roku 2008.

Konsekwencją tych wydarzeń było zapotrzebowanie rynku na usługę docieplania obiektów. Jako firma świadcząca takie prace budowlane, wyspecjalizowaliśmy się w tej dziedzinie budownictwa. Mieliśmy styczność z wieloma systemodawcami dzięki czemu nasza wiedza, doświadczenie oraz praktyka zawodowa znajduje się na wysokim poziomie.